5 de juny 2018

El Goig, molt més que un document. I Jornada d’estudi sobre els goigs al Monestir de les Avellanes