26 de març 2014

El 'Monument' de Setmana Santa al Diari de Manleu

L'edició d'avui, 26 de març de 2014, del Diari de Manlleu recull l'article sobre el 'monument' de Setmana Santa i la seva significació.

És un altre dels textos relacionats amb les celebracions de Setmana Santa que s'emmarquen en el context de l'exposició 'Record de Setmana Santa' del Museu del Ter de Manlleu.

Brauli, un suposat gironí que fou bisbe de Saragossa

Brauli, que fou bisbe de Saragossa (Aragó), va néixer al voltant de l’any 585.   Era fill d’una família hispanoromana. Una de les hipòtesis que té més força és la que situa el seu naixement a Girona. Narcís M. Amich fa referència a autors com A. Lambert i C.H. Lynch que, per argumentar-ho, deien: “coneixia perfectament la realitat eclesial de la ciutat de Girona i els seus dirigents, entre ells, sobretot, el bisbe gironí Nonnit, amb el qual l’uneix una profundíssima amistat”. De la seva família, formada per diversos germans, en destaquen la figura de Joan, que l’havia precedit al bisbat de Saragossa, i la de Pompònia, que va ser abadessa d’un monestir.

Brauli va adquirir una notable formació eclesiàstica i literària al costat d’Isidor de Sevilla –amb qui va participar en la redacció i l’edició de les Etimologies– i del seu propi germà Joan. Aquesta preparació li va servir per generar una important producció literària. Entre les seves obres destaquen un total de 44 cartes, escrites o rebudes per Brauli. Dues d’aquestes epístoles fan referència concreta i directament a la situació en què es trobava aleshores el bisbat gironí.

Entre l’any 631 i el 651, va ser nomenat bisbe de Saragossa. Amb aquesta dignitat va assistir al IV Concili de Toledo (any 633), al cinquè (636) i al sisè (638). Va morir a la ciutat aragonesa el 651.

La seva festivitat se celebra el 26 de març tot i que el Martirologi romà fa constar la seva diada el 18 del mateix mes.

Bibliografia:

AMICH, Narcís. “Algunes informacions sobre el bisbe de Girona ‘Nonnitus’ (621-635): els testimonis literaris i històrics d’Ildefons de Toledo i Brauli de Saragossa”, Annals de l’Institut d’estudis gironins. Girona: Institut d’Estudis Gironins, 1999, v. 40, p. 74

CROISSET, Juan. Año cristiano. Madrid: Viuda de Rodríguez; J. F Farrés i Cia, 1885 v. 2, p. 448-458

MARTIROLOGIO ROMANO. Basauri: Coeditores Litúrgicos, 2007, p. 210


RÉAU, Louis. Iconografia del arte cristiano. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000, v. 6, p. 240.