8 de des. 2014

Dulia: La Immaculada: 'Sens pecat fou concebuda'