7 de set. 2014

Dulia: La mesura o mida del peu de la Mare de Déu