8 de des. 2013

'Sants tradicionals catalans' al Full diocesà (Vic-Solsona)

Aquest cap de setmana, al número 5.355 any 107 (Vic) del Full diocesà que es difon per les parròquies dels bisbats de Vic i Solsona, apareix referenciat el llibre 'Sants tradicionals catalans'.
Agraeixo, molt sincerament, aquesta deferència.