3 d’oct. 2013

Dues importants notícies sobre el santuari de Puig-agut de Manlleu

Aquests darrers dies han han coincidit dues notícies importants al voltant del santuari de Puig-agut de Manlleu. Per una banda, el seu butlletí ha arribat al número 100 de la seva tercera època. Per altra banda, s’ha constituït l’Associació d’Amics dels Santuari de Puig-agut de Manlleu. Aquesta entitat esdevindrà l’estructura legal amb la qual es vetllarà pel funcionament del temple, el seu manteniment i organització d’activitats.

100 números de la tercera època
L’assoliment del centenar de números d’El Far de Puig-agut és una gran fita per un butlletí amb aparició trimestral i mantingut per col·laboracions voluntàries. És el portaveu del santuari manlleuenc des de 1888; això li suposa que ser la capçalera degana de la població.

La primera època va arribar fins a finals de la dècada de 1910 i era una elaboració personal del promotor de Puig-agut, Ramon Madirolas i Codina. Després de la Guerra Civil, el santuari va passar per un llarg procés de reconstrucció després de resultar molt afectat per l’acció anticlerical del període de confrontació bèl·lica. Aleshores, l’administrador Lluís Masoliver i col·laboradors, van emprendre la pacient labor de recuperar l’esperit i empenta de Madirolas. Una d’aquestes tasques fou la de publicar, de nou, El Far de Puig-agut. Amb tècniques molt rudimentàries, com el ciclostil, Masoliver difonia fulls solts amb la informació corresponent.
La mort de Lluís Masoliver va deixar orfes al butlletí i el grup humà de Puig-agut. Xavier Valls, que ja duia força anys implicat en el col·lectiu, va assumir el paper d’administrador del santuari i Francesc d’A. Pujol va fer-ho amb el butlletí. D’aquesta manera, s’encetava una nova època, la tercera, que encara perdura. Després de Pujol, fins al present, ha estat Àlex Roca qui ha actuat de coordinador de la publicació.

 
Fundació de l’Associació d’Amics del Santuari de Puig-agut
El passat dia 1 de juliol es va constituir l’entitat que proporciona personalitat jurídica a l’antiga Pabordia. A l’acta fundacional, van signar dotze persones com a socis fundadors, d’entre els quals es va formar la primera junta, i que és la següent: President: Joan Sala Gorchs; secretari:  Joan Lluís López Navas  (representant de Torelló); tresorera: Pilar Cubí Carrera; vocals: Xavier Valls Mas, Josep Jofre Viñas  (representant de Sant Martí Sescorts), Alexandre Roca Remolins  (coordinador butlletí) i Joan Arimany Juventeny.

La primera activitat que se celebrarà en aquest nou context tindrà lloc el proper diumenge 13 d’octubre, a les 5 de la tarda, amb la celebració de la Santa Missa (amb motiu de la festivitat de la Verge del Pilar) que presidirà mossèn Pere Oliva, rector de Sant Martí Sescorts. Mitja hora abans de la missa, es resarà el Sant Rosari.