22 de jul. 2013

Efemèrides de la religiositat popular catalana: del 22 al 28 de juliol

22 de juliol de 1960
És col·locada la imatge del Sagrat Cor de Jesús a la façana de l’edifici del carrer Jacint Verdaguer, 28 de Manlleu. Des de la dècada de 1940 era situada sobre una font, en lloc proper, que va ser enderrocada amb motiu de la reforma de l’entorn

23 de juliol de 1772
L’Ajuntament de Mataró, davant la imminència de l’arribada de les relíquies de les santes Juliana i Semproniana, acorda que siguin guardades a la capella de sant Desideri de l’església de Santa Maria

24 de juliol del 303
La tradició situa a Girona i en aquesta data el martiri de sant Sist i sant Hou, venerats a Celrà

24 de juliol de 1804
Es demana autorització al bisbe de Barcelona per poder traslladar les relíquies menors de les santes Juliana i Semproniana a un reliquiari de petites dimensions destinat a la veneració dels fidels. L’endemà, un cop s’ha rebut l’autorització, es fa el trasllat i segellat del nou reliquiari

24 de juliol de 1890
El bisbat respon a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó – l’Esquirol després que va ser requerit el canvi del vot de poble ofert en l’epidèmia de còlera morbo de 1854 que demanava fer festa el dia de sant Roc però no ballades. Ja que el jovent celebrava la festa tot fent balls i gatzara, es va canviar aquest precepte per un ofici solemne cantat en la diada de sant Roc

24 de juliol de 1936
La rauxa revolucionària i anticlerical provoca un incendi a l’interior de la Seu de Manresa i els altars, retaules imatges, el cadirat i altres elements del mobiliari són víctimes de les flames

25 de juliol de 1516
El papa Lleó X concedeix 100 dies de perdó als que visitin  l’església de Vilalleons els dies de Nadal, de l’Anunciació de la Mare de Déu, del segon diumenge de Quaresma, el dilluns de la Pentecosta i el dia de l’Assumpció

25 de juliol de 1597
S’instal·la a la capella del sant, la Confraria de Sant Jaume, del gremi de sastres i calceters o teixidors de punt de la Seu de Manresa

25 de juliol de 1772
Inici dels actes de celebració de l’arribada de les relíquies de les santes Juliana i Semproniana al monestir de Sant Cugat del Vallès, amb ofici solemne, en el qual es reparteixen les relíquies en dues urnes i es porten en processó. Una gran representació de Mataró participa dels actes

25 de juliol de 1835
Crema de convents a Barcelona en el context de la desamortització de Medizabal

25 de juliol de 1892
Se situa en la fornícula de la façana de can Palau, del carrer Nou de Torelló, la imatge de la Mare de Déu del Bonsuccés per la Confraria vigatana del Bonsuccés

25 de juliol de 1906
El bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, beneeix la capella del Sagrat Cor de la colònia Pericas (Coromina) de Torelló

25 de juliol de 1936
Són destruïdes les imatges de l’interior de l’església de Santa Maria de Vilalleons i de Santa Maria de Puig-l’agulla (Sant Julià de Vilatorta)

25 de juliol de 1955
Amb motiu del centenari de l’ermita de Sant Jaume de Vilamontà, els veïns del carrer de Sant Jaume hi porten la imatge de la fornícula del carrer de Sant Jaume que, originalment, havia estat col·locada del 1884, estreta per la Guerra Civil, i reposada el 1939

26 de juliol de 1370
Es publiquen les ‘Ordinacions de santa Tecla’  en les quals l’arquebisbe Pere Clasquerí, a instancia dels cònsols de la ciutat, reglamenten les celebracions de les festes dedicades a la santa equiparant les celebracions a les del Corpus

26 de juliol de 1682
Primer acte realitzat a Mataró com a gest de veneració a les santes Juliana i Semproniana

26 de juliol de 1709
El Sant Crist de l’Hospital de Vic és retornat des de la catedral a la seva capella de l’Hospital

26 de juliol de 1717
A Mataró se celebren les completes dedicades a les santes Juliana i Semproniana

26 de juliol de 1722
Els veïns del carrer d’en Pujol de Mataró dedica una capella votiva, a l’edifici número 23, dedicat a les santes Juliana i Semproniana. Després de la missa de completes, les imatges hi són traslladades en processó des de l’església parroquial de Santa Maria i són els veïns els que assumeixen les despeses de culte

26 de juliol de 1772
Després de fer el recorregut des del monestir de Sant Cugat del Vallès a Mataró en carruatges, arriben a Mataró dels relíquies de les santes Juliana i Semproniana i es condueixen processionalment dins al temple de Santa Maria

26 de juliol de 1889
És consagrat l’altar Major del temple de Santa Maria de Mataró pel bisbe de Barcelona Jaume Català amb relíquies de sant Cugat i de les santes Juliana i Semproniana

26 de juliol de 1964
S’entronitza sant Eudald al cim de Torreneules, a la Vall de Núria, a 2.711 metres d’alçada. La figura, preparada per resistir les inclemències meteorològiques del lloc és beneïda al monestir de Ripoll el dia anterior

27 de juliol de 1609
Beatificació d’Ignasi de Loiola, fundador dels Jesuïtes, per Pau V

27 de juliol de 1687
És celebrat a Mataró, per primera vegada, de l’ofici dedicat a les santes Juliana i Semproniana

27 de juliol de 1772
Se celebra un ofici solemne a l’església parroquial de Santa Maria de Marató que celebren els monjos de Sant Cugat del Vallès com a celebració de l’arribada de les relíquies de les santes Juliana i Semproniana

27 de juliol de 1783
Es fa el trasllat solemne de les relíquies de les santes Juliana i Semproniana al retaule de l’altar major sota mateix de la imatge de la Mare de Déu que realitzava el mestre Gurri

28 de juliol de 1380
Mentre feia estada a Vic, el príncep Joan anomenat el Caçador fill de Pere el Cerimoniós, emmalalteix i la seva esposa Violant de Bar ofereix a la Mare de Déu de Montserrat un brandó (atxa o ciri de cera amb un sol ble) de 40 florins

28 de juliol de 1772
Se celebra una missa major a l’església parroquial de Santa Maria de Mataró amb l’assistència dels rectors de les parròquies veïnes. El Dr. Esteve Costa, fill de Mataró, pronuncia un sentit sermó de benvinguda a les relíquies de les santes Juliana i Semproniana

28 de juliol de 1776
Se celebra un ofici solemne en honor de les relíquies dels sants màrtirs Probi, Faustí, Generós i Jocundina que havien d’anar situades a l’altar de sant Desideri de l’església de Santa Maria de Mataró

28 de juliol de 1822
És exposada la Sagrada Forma del Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses a causa d’una sequera general

Bibliografia (cliqueu)