8 de jul. 2013

Efemèrides de la religiositat popular catalana: del 8 al 14 de juliol

8 de juliol de 1827
El bisbe de Vic, Pau de Jesús Corcuera, institueix la Pia Unió del Santíssim Misteri per augmentar la devoció a aquesta imatge de Sant Joan de les Abadesses

8 de juliol de 1951
Benedicció de la imatge de Maria Assumpta que provisionalment va ser col·locada a l’altar major de l’església parroquial de Santa Maria de Manlleu

9 de juliol de 1339
Segona translació de les relíquies de santa Eulàlia a la catedral de Barcelona, concretament al el sepulcre gòtic de la cripta obra de l’italià Lupo di Francesco

9 de juliol de 1341
Sota la invocació de sant Gil, Guillem de Manlleu funda un benefici a la parròquia de Santa Maria de Manlleu que havia de passar ser propietat de Jaume Balmes per la seva condició d’estudiant pobre

9 de juliol de 1426
El bisbe d’Urgell Francesc de Tovia escriu una pastoral en la qual ordena als rectors i sacerdots de la diòcesi que fomentin la devoció, entre els fidels, al misteri eucarístic del Sant Dubte d’Ivorra

9 de juliol de 1809
La contrada del Santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut, parròquia de Sant Feliu de Pallerols, és escenari d’un enfrontament entre tropes del Baró d’Eroles i del general francès Lamarque

9 de juliol de 1574
S’adjudica l’obra de la cripta de la Seu de Manresa per col·locar-hi les arques dels Cossos Sants que fins aleshores eren a l’altar major

10 de juliol de 1893
El bisbe de Vic Josep Morgades consagra l'església de Santa Maria de Ripoll després de la restauració del monestir

11 de juliol de 1690
El duc de Noalles, Anneo Julio, capità general de l’exèrcit francès a Catalunya, mana el reconeixement la incorruptibilitat de la Sagrada Forma del Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses

12 de juliol de 1633
En la celebració d’una missa a l’altar del Sant Crist de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, apareixen en els corporals algunes gotes de sang que s’atribueixen a la mateixa imatge

14 de juliol de 1623
El bisbe de Barcelona, Joan Sentís, autoritza la veneració pública de les relíquies dels Sants Màrtirs de Vilassar de Dalt

14 de juliol de 1769
El Vicari general de Roma, Marc Antoni Colonna, fa donació al definidor general dels caputxins, Fra Fèlix de Martorell, de les relíquies del màrtir sant Felicià que havien estat extretes de les catacumbes romanes de Poncià

14 de juliol de 1874
El bisbe de Vic, Josep Morgades, permet l’obertura de l’arca de les relíquies de sant Eudald de Ripoll per a la seva inspecció

14 de juliol de 1945
Per decret en el Butlletí Oficial del Bisbat de Vic, la parròquia de Santa Maria de Manlleu és nomenada “arxiprestat” amb atribucions sobre vuit parròquies de la rodalia. En va ser el primer arxiprest, Mn. Lluís Garet, rector de Santa Maria des de 1935


Bibliografia (cliqueu)