17 de juny 2013

Efemèrides de la religiositat popular catalana: del 17 al 23 de juny

18 de juny de 1686
El Consell de la universitat de la vila de Mataró encarrega a l’escultor Antoni Riera l’elaboració d’una urna, amb una imatge del cos jacent, per a les relíquies de sant Desideri

18 de juny de 1896
Es funda la Pia Unió de sant Antoni de Pàdua de Mataró per difondre la devoció del sant

18 de juny de 1939
És reposada la imatge en la fornícula que hi havia a can Platero, al capdamunt del carrer d’Enric Delaris de Manlleu després que fou salvada a l’inici de la Guerra Civil

18 de juny de 1944
S’inaugura la capelleta de carrer del carrer d’Enric Delaris de Manlleu amb la imatge de sant Lluís Gonzaga que ja existia abans de la Guerra Civil però en un altre edifici

19 de juny de 1705
A Terrassa, per tractar temes parroquials, es reuneixen a l’església del Sant Esperit les diferent confraries que, aleshores, hi havia a la ciutat: la del Roser, administrada per dones i pagesos; la del Carme; la de la Minerva, la del Sant Crist, la de Sant Antoni, atorgada als paraires; la de Sant Ramon i Sant Jacint, als fadrins; la de Sant Miquel i Santa Anna, als sastres i ollers; la de Sant Joan, als fusters, mestres de cases i forners; i la de Sant Cosme i Sant Damià, als veïns que no eren fills de la població

19 de juny de 1871
En la processó en commemoració dels 25 anys del pontificat de Pius IX, un fort temporal fa que el Santíssim es refugiï a l’entrada de la casa essent constata el fet en una placa de marbre pel seu propietari Ignasi Torrent i Carulla

19 de juny de 1924
La parròquia de Santa Maria de Sorba recorre a sant Eudald a causa de la sequera mitjançant rogatives públiques

19 de juny de 1988
Canonització del beat Francesc Gil de Frederic i del beat Pere Almató, missioners dominicans, per Joan Pau II

20 de juny de 1670
Canonització del beat Francesc Borja, duc de Gandia i tercer general dels jesuïtes, per Climent X

20 de juny de 1687
El bisbe de Vic, Antoni Pascual, en la seva visita pastoral mana al prior del Santuari de la Mare de Déu del Coll, al rector d’Osó i als obrers del Coll fer un nou retaule. També dóna quaranta dies d’indulgència a tothom que resi un Parenostre i una Avemaria a l’església del Santuari de Santa Maria del Coll

20 de juny de 1983
El papa Joan Pau II nomena Josep M. Guix i Ferreres (Cardona, 1927 – Vic, 2009), bisbe de Vic

21 de juny de 1821
Posada la primera pedra de la capella del Santíssim del temple parroquial de Santa Maria de Manlleu

21 de juny de 1924
A la ciutat de Terrassa es fa una processó de pregàries per pluja presidida pel Sant Crist amb assistència de l’alcalde i regidors de l’Ajuntament

22 de juny de 1430
El bisbe d'Urgell, Francesc de Jovia, en decret del 22 de juny, comissionat pel llegat pontifici, reconeix l'autenticitat de les relíquies i de la Butlla de Sergi IV reconeixent l'autenticitat del miracle i concedint privilegis a la Confraria de Santa Maria d'Ivorra

22 de juny de 1661
Es posa la primera pedra del convent de l’orde carmelità calçat que dona al carrer de Gurb

Bibliografia (cliqueu)