10 de juny 2013

Efemèrides de la religiositat popular catalana: del 10 al 16 de juny

10 de juny de 1322
Primera celebració, amb processó solemne, de la festa del Corpus Christi a la ciutat de Manresa

10 de juny de 1637
Es posa la primera pedra del convent de monges carmelites prop del portal de Santa Eulàlia, fora muralles, de Vic

10 de juny de 1691
El Consell de la ciutat i el Capítol catedralici de Vic decideixen costejar uns busts reliquiari d'argent sobredaurat per als Sants Màrtirs, Llucià i Marcià

10 de juny de 1794
És portada a la catedral de Vic la Sagrada Forma de Sant Joan de les Abadesses, per tal que no fos profanada pels exèrcits francesos. La reconeix el Vicari general, l’Ardiaca i són comissionats pel capítol catedralici

11 de juny de 1566
Una visita pastoral confirma la situació d’abandonament del priorat de Santa Maria del Coll

12 de juny de 1726
El bisbe de Vic, Ramon de Marimon, renova la prohibició de fer vetlles al Santuari de la Mare de Déu del Coll per evitar abusos, tal com havia manat el seu antecessor Antoni Pascual el 1687

12 de juny de 1884
S’inicien les obres de la nova capella del Santíssim Sagrament a l’església parroquial de Santa Maria de Mataró

13 de juny de 1794
El canonge de Barcelona i mataroní de naixement, Dr. Marià Pou demana autorització al bisbe de Barcelona per fer ofrena d’una urna de plata per a les relíquies de les santes Juliana i Semproniana guardades a l’església parroquial de Santa Maria de Mataró

13 de juny de 1850
El papa Pius XI, pel fet que el Tercer Orde de Sant Francesc d’Assís és establert a la capella dels Dolors de l’església parroquial de Santa Maria de Mataró, permet guanyar el jubileu de la Porciúncula en aquesta el 2 d’agost de cada any i en aquesta capella


13 de juny de 1954
Enmig de gran festa, es torna a col·locar la imatge de sant Rafael Arcàngel a la fornícula de la façana lateral de can Puget al carrer d’Alta Cortada de Manlleu

13 de juny de 2003
El papa Joan Pau II nomena Romà Casanova i Casanova (Deltebre, 1956) com a nou bisbe de Vic

14 de juny de 1922
Ramona Parladé demana permís a l’Ajuntament de Manlleu per poder col·locar una capelleta de carrer amb la imatge de sant Antoni de Pàdua sobre un portal de la seva finca situada al carrer de sant Antoni de Manlleu

15 de juny de 1780
A l’inici de les obres de reforma de l’església de Sant Cugat d’Ivorra i en ser enrunat l’altar major, s’hi troba, dins un reconditori, un vas de vidre verd, tancat amb suro, on hi ha unes peces de lli i altres draps que s’atribueixen a relíquies del Sant Dubte, miracle eucarístic esdevingut el 1010

15 de juny de 2004
Barcelona es converteix en cap o seu metropolitana de la nova província de Barcelona. De l'antic territori diocesà es desmembren dues noves demarcacions diocesanes o bisbats (sufragànies de Barcelona): Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. Es nomena el Dr. Lluís Martínez Sistach com arquebisbe metropolità de Barcelona, monsenyor Agustí Cortés bisbe de Sant Feliu de Llobregat i monsenyor Josep Àngel Saiz bisbe de Terrassa.

16 de juny de 1251
És col·locat sobre l’altar de Santa Maria de l’església monacal de Sant Joan de les Abadesses en grup escultòric del Davallament o Santíssim Misteri

16 de juny de 1854
El Casino de la Unió de Terrassa accepta portar l’estendard den la processó de les Santes Relíquies

16 de juny de 1875
Primera consagració de la diòcesi de Vic al Sagrat Cor de Jesús

16 de juny de 1993
Canonització del beat Enric d’Ossó, fundador de les Teresianes, per Joan Pau II


Bibliografia (cliqueu)