5 de juny 2013

Un 5 de juny fou el dia de la temptació carnal i del pecat original

El gran folklorista Joan Amades, en fer referència al 5 de juny en el seu Costumari català, dóna una sola dada que no s'ocupa, com sol ser habitual en la seva obra, ni de santes ni de sants ni res que s’assembli: “Segons la tradició, el dia d’avui, fou aquell en què la nostra mare Eva va temptar el seu company Adam”. 

Aquest misogin missatge, incorporat en l’imaginari religiós, produeix una recomanació que el mateix Amades apunta: “D’ací que hom cregui que des d’avui i durant un període de tres mesos els plaers carnals porten males conseqüències morals i perjudiquen sensiblement la salut”*.

Tothom està avisat!


* Amades, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Barcelona: Salvat, 2001, vol. 3, p. 854