15 de maig 2013

Segona conferència del cicle dels Amics dels Goigs de Barcelona

Avui dimecres, a les 7 de la tarda, se celebrarà la segona conferència del XVIè cicle dels Amics dels Goigs de Barcelona. Mossèn Josep M. Martí i Bonet dissertarà sobre els Goigs de Terrassa i la tipografia Martí.