8 d’abr. 2013

Efemèrides de la religiositat popular catalana: del 8 al 14 d’abril

8 d’abril de 1291
En aquesta data, segons la tradició recollida per Mossèn Pau Parassols, el dominic Nicolau de Hanaps, patriarca de Jerusalem i bisbe de Tolemaida, dóna les relíquies de sant Fortià entre d’altres, al torellonenc Arnau de Colomer que havia anar a fer les croades
8 d’abril de 1348
El vigatà Ramon de Terrades fa testament,estante a Mallorca, pel qual es va fundar l’Hospital de Vic, posteriormente dedicat a la Santa Creu
8 d’abril de 1710
El cardenal Carpeña, visitador general de sa Santedat, signa el document que autentifica la relíquia de santa Gaudiosa màrtir venerada a l’església de Sant Joan de Fàbregas
8 d’abril de 1824
La parròquia de Santa Maria de Sorba recorre a sant Eudald a causa de la sequera mitjançant rogatives públiques
10 d’abril de 1420
El bisbe de Girona, Andreu Bertran,  exposa en dos documents dirigits als clergues i fidels de la diòcesi i en especial als de Santa Maria de Castelló d’Empúries que ajudin, amb les seves almoines, a la reconstrucció dels ponts i camins que les darreres inundacions han malmès i que dificulten el viatge del pelegrins a celebrat el jubileu de la Santa Creu de Sant Pere de Rodes. Els promet quaranta dies d’indulgència a qui participi en la recuperació dels camins que es dirigeixen al monestir
10 d’abril de 1560
A Terrassa, es fa el nomenament de das consellers dedicats a recaptar donatius, el dissabte per la ciutat i els diumenges a l’església, destinats als més pobres. S`’acorda fer l’elecció per sorteig i s’acorda que cada any, la diada de Sant Andreu, es faci una missa demanant a Déu que els nomenaments recaiguin en les persones més riques i honrades de la població
11 d’abril de 1539
El bisbe de Vic, Joan de Tormo, beneeix la capella, posa sota l’advocació de la Santa Creu, 6 de l’Hospital de la ciutat de Vic
11 d’abril de 1734
Es comencen pregàries en petició de pluja a la ciutat de Vic
11 d’abril de 2010
S’inicien els actes de commemoració del mil·lenari del miracle eucarístic del Sant Dubte d’Ivorra
12 d’abril de 1959
Canonització de la beata Joaquima de Vedruna, fundadora de les Germanes Carmelites de la Caritat – Vedruna, per Joan XXIII
13 d’abril de 1325
El bisbe de Girona Pere d’Urrea ordena que en totes les parròquies de la diòcesi es recullin almoines per l’ronament de l’altar de sant Hou de Celrà i concedeix quaranta dies d’indulgència als fidels confessats i combregats que facin aquesta aportació
13 d’abril de 1642
Benedicció de la capella de Santa Bàrbara del castell de Montesquiu
13 d’abril de 1868
A causa d’una gran sequera,  a l’església del Sant Esperit de Terrassa es va celebrar una processó de rogatives per demanar el benefici de la pluja. Aquell dia coincidia amb el dilluns de Pasqua de Resurrecció. El seguici anava presidit pel Sant Crist que va ser deixat al convent de Sant Frascesc. Hi va restar fins al dia 25 de mar, quan les peticions van ser escoltades i va ploure
14 d’abril de 1700
La Sagrada Congregació de Relíquies i Indulgències reconeix com autèntiques les relíquies de sant Irineu màrtir extretes del cementiri de Santa Lucina de Roma per manament del papa Innocenci XII. Aquestes relíquies serien venerades a l’església del convent de franciscans i, posteriorment a l’església parroquial de Santpedor
14 d’abril de 1775
Inici de les rogatives que durant nou dies es van fer perquè la princesa d’Astúries tingués un bon part. En les celebracions es van fer processons amb l’urna de les relíquies dels Sants Màrtirs Víctor, Pacífic, Justa i Clara
Bibliografia (cliqueu)