11 de febr. 2013

Efemèrides de la religiositat popular catalana: de l'11 al 17 de febrer

11 de febrer del  917
Primer document on apareix l’hagiotopònim relacionat amb Santa Eugènia de Berga dins el terme del castell de Taradell ‘in aiacencia Sancta Eugenia’.
11 de febrer de 1890
S'enllesteixen les obres de la portalada neogòtica de la catedral de Barcelona i és col·locada la bandera de Santa Eulàlia a la rosassa central.
12 de febrer de 1553
Es realitza una processó de rogatives per pluja a les esglésies de santa Eulàlia, del sant esperit i de Santa Margarida de Terrassa.
12 de febrer de 1586
El papa Sixt V canonitza Ermenegild, fill del rei visigot Leovigild
12 de febrer de 1872
Es funda, a Mataró, l’Associació de senyores per a la vetlla i oració al Santíssim Sagrament.
14 de febrer de 1401
S’inicien les obres de reforma de la catedral de Vic, que encara era l’edifici romànic que havia fet construir el bisbe Oliba, i no s’enllestirien fins al 1425.
15 de febrer de 1325
El papa Joan XXII aprova la fundació de 51 llànties que havien de cremar davant l’altar de Sant Pere que havia promogut el bisbe de Vic, Berenguer de Guàrdia  dos anys abans.
15 de febrer de 1878
Se celebra una processó amb la Verge del Bon Succés cap a Torelló per visitar les relíquies de sant Fortià.
16 de febrer de 1916
Mor al bisbe de Vic, Josep Torras i Bages
17 de febrer de 1303
Ponç de Gualba és ordenat bisbe de Barcelona
17 de febrer de 1770
El Vicari general de la diòcesi de Barcelona, Dr. Jaume Roig, dóna llicència per exposar públicament , les relíquies insignes del màrtir sant Felicià, i donar-les veneració.
17 de febrer de 1935
El bisbe de Barcelona Manuel Irurita assisteix a les festes que se celebren a Terrassa en commemoració de la canonització de sant Pompili, escolapi italià del segle XVIII.
Bibliografia (cliqueu)