20 de gen. 2013

Els Tonis de Manlleu segueixen cantant els goigs dedicats al seu patró

Per quart any consecutiu, al final de l’ofici dedicat al Gremi de Tonis o l’Associació de Sant Antoni Abat – Tonis de Manlleu, s’han cantat els Goigs en llaor de Sant Antoni Abat Patró del Gremi de Traginers de la Vila de Manlleu.

D’aquests goigs, que no semblen originaris de Manlleu, se’n va fer una edició impresa a principi de la dècada de 1950. És el moment en què es devien cantar inicialment. El Dr. Josep M. Gasol explica, fent referència a aquesta època, que “posa cloenda a l’acte litúrgic del temple el cant dels Goigs que, en la seva lletra manlleuenca tenen el respost següent:


Puix el vostre exemple ens crida
A seguir-vos ben lleugers:
Pels camins d’aquesta vida
guieu sempre als traginers (1)”.

Durant molt de temps, aquesta composició havia estat oblidada. L’any 2010, arran d’una còpia impresa que es troba a la col·lecció local de la Biblioteca Municipal de Manlleu, es va cantar de nou. Segons el programa de festes per aquesta edició, s’indicava que “aquest any, gràcies a Joan Arimany Juventeny, a Francesc Domènech Sala i a Anna Bosch Burgaya es recuperen els goigs de sant Antoni”. Des d’aleshores, la interpretació ha anat a càrrec de la família Ramírez Abella (Rafel Ramírez, Rosa Mari Ramírez, Rosa M. Abella i Montserrat Abella).

Nota:
1 Gasol, Josep M. “Calendari folklòric manlleuenc”. Lletres amicals. Manlleu: cròniques i textos literaris, vol 18, 1958. [Publicació periòdica mecanografiada dipositada a la Biblioteca Municipal de Manlleu]