14 de gen. 2013

Efemèrides de la religiositat popular catalana: del 14 al 20 de gener

15 de gener de 1032
Quarta consagració de l'església de Santa Maria de de Ripoll presidida pel bisbe Oliba acompanyat dels bisbes Berenguer d'Elna, Wifred de Carcassona, Guadald de Barcelona i amelí d'Albi; hi assistia, també, Guifré, comte de Cerdanya, germà del bisbe Oliba.
15 de gener de 1888
És canonitzat el beat Pere Claver, prevere jesuïta, per Lleó XIII.
16 de gener del 259
Fruitós, bisbe de Tarragona, i els seus diaques Auguri i Eulogi són arrestats i conduïts davant Emilià, governador de la província de la Tarraconense. Serien condemnats a mort i la pena es portaria a terme cinc dies després.
16 de gener de 1437
El comte de Pallars i Conestable d’Aragó reforça els privilegis dels aplegadors de la Confraria d’Ivorra encarregada a enfortir el culte i record del miracle eucarístic del Sant Dubte esdevingut el 1010.
16 de gener de 1980
El bisbe de Vic, Ramon Masnou, permet l’obertura de l’arca de les relíquies de sant Eudald de Ripoll per fer-ne un estudi antropològic.
18 de gener de 1150
Ramon Berenguer IV fa donació d'un hort, situat a Poblet, al monestir de Fontfreda, proper a Narbona, per contruir-hi un monestir. Un any i mig després, ja hi havia monjos.
18 de gener de 1806
És autoritzada la capella pública situada a la casa del veïnat de Cirera de Mataró, propietat de Fèlix Vilardell.
18 de gener de 1867
Es funda, a Santa Maria de Mataró, l’Arxiconfraria de la felicitació sabatina amb l’objectiu de venerar la Verge Immaculada amb les oracions dels dissabtes.
Bibliografia (cliqueu)