8 de gen. 2013

Antiga benedicció per al nou AVE (TAV)

La posada en funcionament de l’AVE (TAV) que es posa en funcionament avui i que uneix Barcelona amb Girona i Figueres es mereix tota la sort del món i un excel·lent resultat per als seus viatgers. Per aquest motiu, reproduïm una antiga oració de benedicció que es feia als trens a mitjan segle XIX. Aleshores, quan s’estenia la xarxa de rodalies (que cap a Vic, Manlleu, Ripoll i Puicerdà no ha millorat gaire des d’aquell moment), s’adreçava aquesta benedicció a les màquines i a les vies:

Fórmula de la “bendición de ferro-carriles, locomotoras y vagones, establecida por la Sagrada Congregación de Ritos”:
Oremus: Omnipotens sempiterne Deus, qui omnia elementa ad tuam gloriam utilitatemque hominum condidisti, dignare, quaesumus , hanc viam ferream ejusque instrumeta bene+dicere, et benigna semper tua providentia tueri; et dùm famuli tui velociter properant in via, in lege tu ambulantes, et viam mandatorum tuorum currentes, ad coelestem patriam felicitèr pervenire valeant. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
O sigui:
Preguem. Omnipotent i sempitern Déu, que vas crear per la teva glòria i la utilitat dels homes tots els elements i la seva explotació, bene+eix aquesta via fèrria i els seus instruments, i benignament mantén-la protegida sota la teva providència. I ja que els teus fidels amb diligència fan via pel camí de la llei i dels teus manaments, fes que puguin assolir feliçment la pàtria celestial. Per Crist senyor nostre. Amén.
Posteriorment, calia espargir amb aigua beneïda el camí, la locomotora i els cotxes. I, apa, bon viatge...
Font:
“Fórmula de la bendición de ferro-carriles, locomotoras y vagones, establecida por la Sagrada Congregación de Ritos”, Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Vich, núm. 353, 20 de gener de 1865, pàg. 41-42