24 de juny 2013

Capelleta dedicada a sant Joan a Vilafranca de Conflent

Al carrer de Sant Joan de Vilafranca de Conflent es troba una capelleta dedicada al "deixeble més estimat per Jesús": sant Joan.

Efemèrides de la religiositat popular catalana: del 24 al 30 de juny

24 de juny de 887
Guisad, bisbe de Vic, consagra l'església del monestir de Sant Joan de les Abadesses, edificada pels comtes Guifré i Guinedilda. Els comtes la posen en mans d'Emma i de les monges que l'habiten així com li concedeixen el castell de Mogrony

24 de juny de 945
El bisbe Jordi de Vic reconeix i autoritza la institució del monestir de Santa Cecília de Montserrat

24 de juny de 1088
El bisbe Berenguer de Llucà consagra l’església de Sant Esteve de Granollers a l’actual terme de Gurb

24 de juny de 1708
És autentificada la relíquia de santa Amància lliurada sis anys abans a l’església del convent de Santa Teresa de Vic

24 de juny de 1951
És beneïda la imatge provisional de la Mare de Déu Assumpta que se situa a l’altar major de l’església de Santa Maria de Manlleu

25 de juny de 890
Gotmar, bisbe de Vic, consagra l'església de Sant Pere del monestir de Ripoll en resposta als precs dels comtes Guifré i Guinedilda

25 de juny de 1771
Exposició del S.D.M. a la catedral i en tots els convents de Vic en pregària per un bon part de la Princesa d’Astúries

25 de juny de 1857
El bisbe de Vic Antoni Palau beneeix l’ermita de Sant Jaume de Vilamontà després de ser edificada arran d’un vot de poble dels manlleuencs produïda en el context d’epidèmia de 1854

26 de juny de 1418
S’encarrega a l’argenter gironí Narcís Estrader la construcción de dos bustos-reliquiari per a les relíquies de sant Prim i Felicià de Sant Pere de Besalú

26 de juny de 1771
En pregària per un bon part de la Princesa d’Astúries es fa una processó per la ciutat solemne amb les relíquies dels Sants Màrtirs, Llucià i Marcià, amb l’assistència de tots els gremis, convents i el mateix bisbe de Vic. Es porten les relíquies dels Sants Màrtirs a la Pietat

26 de juny de 1859
El bisbe de Vic, Joan Josep Castanyer, reconeix la incorruptibilitat de la Sagrada Forma del Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses

27 de juny de 1417
Es registra un cobrament de part de l’argenter Francesc Artau per a la realització d’una creu d’argent per a l’església de Sant Pere de Besalú

27 de juny de 1774
El Vicari general de Roma, cardenal Columna, concedeix al falsetà Josep Rull i a la parròquia de Falset les relíquies i un vas de vidre amb sang vessada de santa Càndia que havien estat extrets del cementiri de Santa Ciríaca de Roma per manament del papa Climent XIV

27 de juny de 1868
La Sagrada Congregació per al Culte, determina el culte que s'ha de tributar a les relíquies del Sant Dubte d’Ivorra

28 de juny de 1683
Les monges carmelitanes calçades de la Presentació ocupen el convent situat a les Davallades de Vic, construït gràcies a un llegat testamentari del canonge Francesc Llucià de Codina

28 de juny de 1687
El Sant Crist de l’Hospital de Vic és conduït a la catedral a causa de la plaga de llagostes

28 de juny de 1709
Es porten en processó, a l’altar de sant Pere de l’església de Santa Maria de Mataró, les relíquies dels sants màrtirs Pròsper, Columbus, Urbà, Celestina, Veneranda i Fausta que havien estat concedides a la Confraria de Sant Pere. Havien estat un obsequi del bisbe Pere Lambert, de l’orde dels ermitans de sant Agustí al prevere Joan Guadari de Barcelona

29 de juny de 1881
És beneïda l’església de la Sagrada Família de la colònia industrial de Vila-seca del terme municipal de Sant Vicenç de Torelló

29 de juny de 1940
S’inaugura una capelleta del carrer amb la imatge de sant Pere al carrer de Sant Pere de Manlleu


29 de juny de 1969
El bisbe de Vic, Ramon Masnou, presideix la benedicció del temple parroquial de Sant Pau al barri de l’Erm de Manlleu

29 de juny de 2002
Després de segle i mig d’haver cessat el culte, es torna a dir missa a l’església del monestir de Sant Pere de Casserres

Bibliografia (cliqueu)

17 de juny 2013

Efemèrides de la religiositat popular catalana: del 17 al 23 de juny

18 de juny de 1686
El Consell de la universitat de la vila de Mataró encarrega a l’escultor Antoni Riera l’elaboració d’una urna, amb una imatge del cos jacent, per a les relíquies de sant Desideri

18 de juny de 1896
Es funda la Pia Unió de sant Antoni de Pàdua de Mataró per difondre la devoció del sant

18 de juny de 1939
És reposada la imatge en la fornícula que hi havia a can Platero, al capdamunt del carrer d’Enric Delaris de Manlleu després que fou salvada a l’inici de la Guerra Civil

18 de juny de 1944
S’inaugura la capelleta de carrer del carrer d’Enric Delaris de Manlleu amb la imatge de sant Lluís Gonzaga que ja existia abans de la Guerra Civil però en un altre edifici

19 de juny de 1705
A Terrassa, per tractar temes parroquials, es reuneixen a l’església del Sant Esperit les diferent confraries que, aleshores, hi havia a la ciutat: la del Roser, administrada per dones i pagesos; la del Carme; la de la Minerva, la del Sant Crist, la de Sant Antoni, atorgada als paraires; la de Sant Ramon i Sant Jacint, als fadrins; la de Sant Miquel i Santa Anna, als sastres i ollers; la de Sant Joan, als fusters, mestres de cases i forners; i la de Sant Cosme i Sant Damià, als veïns que no eren fills de la població

19 de juny de 1871
En la processó en commemoració dels 25 anys del pontificat de Pius IX, un fort temporal fa que el Santíssim es refugiï a l’entrada de la casa essent constata el fet en una placa de marbre pel seu propietari Ignasi Torrent i Carulla

19 de juny de 1924
La parròquia de Santa Maria de Sorba recorre a sant Eudald a causa de la sequera mitjançant rogatives públiques

19 de juny de 1988
Canonització del beat Francesc Gil de Frederic i del beat Pere Almató, missioners dominicans, per Joan Pau II

20 de juny de 1670
Canonització del beat Francesc Borja, duc de Gandia i tercer general dels jesuïtes, per Climent X

20 de juny de 1687
El bisbe de Vic, Antoni Pascual, en la seva visita pastoral mana al prior del Santuari de la Mare de Déu del Coll, al rector d’Osó i als obrers del Coll fer un nou retaule. També dóna quaranta dies d’indulgència a tothom que resi un Parenostre i una Avemaria a l’església del Santuari de Santa Maria del Coll

20 de juny de 1983
El papa Joan Pau II nomena Josep M. Guix i Ferreres (Cardona, 1927 – Vic, 2009), bisbe de Vic

21 de juny de 1821
Posada la primera pedra de la capella del Santíssim del temple parroquial de Santa Maria de Manlleu

21 de juny de 1924
A la ciutat de Terrassa es fa una processó de pregàries per pluja presidida pel Sant Crist amb assistència de l’alcalde i regidors de l’Ajuntament

22 de juny de 1430
El bisbe d'Urgell, Francesc de Jovia, en decret del 22 de juny, comissionat pel llegat pontifici, reconeix l'autenticitat de les relíquies i de la Butlla de Sergi IV reconeixent l'autenticitat del miracle i concedint privilegis a la Confraria de Santa Maria d'Ivorra

22 de juny de 1661
Es posa la primera pedra del convent de l’orde carmelità calçat que dona al carrer de Gurb

Bibliografia (cliqueu)


11 de juny 2013

La reedició dels Goigs de la Mare de Déu de la Font a La Vanguardia


La reedició dels Goigs de la Mare de Déu de la Font de Manlleu, editada pels Amics dels Goigs de Barcelona, ha aparegut com a notícia a les pàgines osonenques de la versió digital de La Vanguardia. Aquest article, com podreu llegir 'clicant' damunt la imatge, destaca la innovació que suposa la incorporació d'un codi QR com a forma de modernitzar aquests centenaris documents de la literatura popular catalana.

10 de juny 2013

Efemèrides de la religiositat popular catalana: del 10 al 16 de juny

10 de juny de 1322
Primera celebració, amb processó solemne, de la festa del Corpus Christi a la ciutat de Manresa

10 de juny de 1637
Es posa la primera pedra del convent de monges carmelites prop del portal de Santa Eulàlia, fora muralles, de Vic

10 de juny de 1691
El Consell de la ciutat i el Capítol catedralici de Vic decideixen costejar uns busts reliquiari d'argent sobredaurat per als Sants Màrtirs, Llucià i Marcià

10 de juny de 1794
És portada a la catedral de Vic la Sagrada Forma de Sant Joan de les Abadesses, per tal que no fos profanada pels exèrcits francesos. La reconeix el Vicari general, l’Ardiaca i són comissionats pel capítol catedralici

11 de juny de 1566
Una visita pastoral confirma la situació d’abandonament del priorat de Santa Maria del Coll

12 de juny de 1726
El bisbe de Vic, Ramon de Marimon, renova la prohibició de fer vetlles al Santuari de la Mare de Déu del Coll per evitar abusos, tal com havia manat el seu antecessor Antoni Pascual el 1687

12 de juny de 1884
S’inicien les obres de la nova capella del Santíssim Sagrament a l’església parroquial de Santa Maria de Mataró

13 de juny de 1794
El canonge de Barcelona i mataroní de naixement, Dr. Marià Pou demana autorització al bisbe de Barcelona per fer ofrena d’una urna de plata per a les relíquies de les santes Juliana i Semproniana guardades a l’església parroquial de Santa Maria de Mataró

13 de juny de 1850
El papa Pius XI, pel fet que el Tercer Orde de Sant Francesc d’Assís és establert a la capella dels Dolors de l’església parroquial de Santa Maria de Mataró, permet guanyar el jubileu de la Porciúncula en aquesta el 2 d’agost de cada any i en aquesta capella


13 de juny de 1954
Enmig de gran festa, es torna a col·locar la imatge de sant Rafael Arcàngel a la fornícula de la façana lateral de can Puget al carrer d’Alta Cortada de Manlleu

13 de juny de 2003
El papa Joan Pau II nomena Romà Casanova i Casanova (Deltebre, 1956) com a nou bisbe de Vic

14 de juny de 1922
Ramona Parladé demana permís a l’Ajuntament de Manlleu per poder col·locar una capelleta de carrer amb la imatge de sant Antoni de Pàdua sobre un portal de la seva finca situada al carrer de sant Antoni de Manlleu

15 de juny de 1780
A l’inici de les obres de reforma de l’església de Sant Cugat d’Ivorra i en ser enrunat l’altar major, s’hi troba, dins un reconditori, un vas de vidre verd, tancat amb suro, on hi ha unes peces de lli i altres draps que s’atribueixen a relíquies del Sant Dubte, miracle eucarístic esdevingut el 1010

15 de juny de 2004
Barcelona es converteix en cap o seu metropolitana de la nova província de Barcelona. De l'antic territori diocesà es desmembren dues noves demarcacions diocesanes o bisbats (sufragànies de Barcelona): Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. Es nomena el Dr. Lluís Martínez Sistach com arquebisbe metropolità de Barcelona, monsenyor Agustí Cortés bisbe de Sant Feliu de Llobregat i monsenyor Josep Àngel Saiz bisbe de Terrassa.

16 de juny de 1251
És col·locat sobre l’altar de Santa Maria de l’església monacal de Sant Joan de les Abadesses en grup escultòric del Davallament o Santíssim Misteri

16 de juny de 1854
El Casino de la Unió de Terrassa accepta portar l’estendard den la processó de les Santes Relíquies

16 de juny de 1875
Primera consagració de la diòcesi de Vic al Sagrat Cor de Jesús

16 de juny de 1993
Canonització del beat Enric d’Ossó, fundador de les Teresianes, per Joan Pau II


Bibliografia (cliqueu)

9 de juny 2013

Presentada la reedició dels goigs de la Mare de Déu de la Font de Manlleu

Aquest diumenge, s’ha celebrat la Festa de la Font de la Mare de Déu de Manlleu. Després de la missa del matí dedicada als difunts del carrer celebrada a l’església parroquial de Santa Maria hi ha hagut el rés del Sant Rosari, de tarda, davant mateix de la font seguit del cant dels goigs.

Aquesta ocasió, com a novetat especial, ha comptat amb la presentació de la reedició dels vigents goigs que foren estrenats el 1929. Des d’aleshores, cada any, s’entonen els versos de mossèn Joan Puntí Collell combinats amb la  musica per mossèn Ferran Gorchs, seguint el mateix full imprès.

Enguany, però, l’associació Amics dels Goigs de Barcelona (que ha comptat amb la seva representació a Manlleu en la persona de Nora Vela, membre del a Junta directiva), ha ofert una nova imatge d’aquests goigs on, a l’anvers, hi ha les il·lustracions i el treball de compaginació de Toni Donada Madiroles juntament amb l’edició musical de Josep Capdevila i Sanitjas; al revers, es pot llegir la nota històrica escrita per un servidor, que ha coordinat el procés. 

Aquesta nota està acompanyada amb un codi QR que, mitjançant un telèfon mòbil smartphone o una tauleta, amb l’aplicació corresponent, permet enllaçar amb un reportatge audiovisual sobre la font, la Mare de Déu i la seva festa i, especialment, permet escoltar la melodia de mossèn Gorchs. Es tracta dels segon full de goigs de la història impresos amb aquest element que connecta aquest document de la literatura religiosa popular amb les noves tecnologies de la informació després dels que, també a Manlleu, es van confeccionar amb motiu del “retrobament de l’arqueta dels Sants Màrtirs de Manlleu”. De moment, podeu veure l’audiovisual “clicant” el següent enllaç. 
La devoció a la Mare de Déu de la Font és una de les manifestacions de religiositat popular més pròpiament manlleuenques i celebrada, almenys, des del segle XIX. Un grup de veïnes del carrer, les pabordesses de la font, vetllen per l’embelliment constant i l’agençament d’un dels indrets més característics de la ciutat.Avui és la Festa de la Font de la Mare de Déu

Aquest matí, a les 10, la missa oficiada a Santa Maria de Manlleu, té un relleu especial: és dedicada als difunts del carrer de la Font.

A la tarda, al punt de les 5, el veïnat del mateix carrer es reunirà davant del racó més manlleuenc de tots, per resar el Sant Rosari i cantar els goigs dedicats a la Mare de Déu de la Font. 

A més, es preveu una sorpresa per als participants!!!

Us mantindré informats...

5 de juny 2013

Un 5 de juny fou el dia de la temptació carnal i del pecat original

El gran folklorista Joan Amades, en fer referència al 5 de juny en el seu Costumari català, dóna una sola dada que no s'ocupa, com sol ser habitual en la seva obra, ni de santes ni de sants ni res que s’assembli: “Segons la tradició, el dia d’avui, fou aquell en què la nostra mare Eva va temptar el seu company Adam”. 

Aquest misogin missatge, incorporat en l’imaginari religiós, produeix una recomanació que el mateix Amades apunta: “D’ací que hom cregui que des d’avui i durant un període de tres mesos els plaers carnals porten males conseqüències morals i perjudiquen sensiblement la salut”*.

Tothom està avisat!


* Amades, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Barcelona: Salvat, 2001, vol. 3, p. 854

3 de juny 2013

Efemèrides de la religiositat popular catalana: del 3 al 9 de juny

3 de juny de 1601
La ciutat de Terrassa va celebrar amb gran joia la canonització del beat Ramon de Penyafort, decretada per Climent XIII el 29 d’abril anterior. Hi van participar les major part de confraries de la indústria de la llana i es va celebrar una processó amb cinc tabernacles, el de sant Sebastià, sant Joan, santa Llúcia i santa Anna ben il·luminats amb dues-centes atxes

3 de juny de 1696
Es posa la primera pedra del convent dels trinitaris , en el seu retorn després de la Guerra dels Segadors, que s’inauguraria el 1741 a Vic

3 de juny de 1931
El monestir de Sant Pere de Casserres és declarat Monument Històric Artístic amb categoria de Monument Nacional

3 de juny de 1931
El govern provisional de la República inclou de forma oficial la Seu de Manresa al Catàleg de monuments històrics i artístics de l’Estat espanyol

4 de juny de 1683
El canonge Pere Ramis funda les 40 hores de la setmana de la Passió a la catedral de Vic

4 de juny de 1910
És col·locada una pedra de marbre a la façana de l’edifici del carrer Major cantonada carrer del Forn de Terrassa amb el text que constatava com en aquella casa havia estat propietat de la família materna de sant Josep Oriol. L’any 1928, degut a la reforma del lloc, la casa i la placa van desaparèixer

4 de juny de 1951
La imatge de la Mare de Déu de Fàtima visita la colònia industrial de Còdol-dret a les Masies de Roda

6 de juny de 1628
Processó amb els Sants Màrtirs, Llucià i Marcià, de Vic al santuari de la Mare de Déu de la Gleva (Masies de Voltregà). Els consellers regalen una casulla a la Gleva

6 de juny de 1653
A causa d’excés de pluja, es porten les relíquies de sant Eudald al monestir de Ripoll

7 de juny de 1640
Succeeix l’anomenat “Corpus de sang”, alçament popular contra Felip IV. Era bisbe de Barcelona García Gil Manrique que era a la vegada virrei

8 de juny de 1838
S’erigeix, canònicament, a l’altar major de l’església parroquial de Santa Eugènia de Berga la Confraria del Santíssim Sagrament adscrita a la de Santa Maria supra Minervam de Roma

8 de juny de 1862
Canonització del beat Miquel dels Sants, frare trinitari descalç, per Pius IX

9 de juny de 1990
Peregrinació al santuari de Puig-agut de Manlleu amb participació de 500 persones provinents de diferents llocs, algunes del País Valencià i de França

Bibliografia (cliqueu)


2 de juny 2013

Els veïns de Sant Miquel d’Albars van visitar la ‘seva’ creu constantiniana

Ahir, al capvespre, els veïns de Sant Martí d’Albars van celebrar una festa ben especial i entranyable. Després d’una tarda dedicada a l’esbarjo dels més joves, a les 7 va iniciar una missa a l’església parroquial, presidida per mossèn Josep Casals i dedicada a l’homenatge a mossèn Àngel Salada i Viñas, fill del municipi.

Posteriorment, un servidor, va emmarcar l’origen de la creu de Constantí que, des de fa un segle, és present al municipi. Les Festes Constantinianes de 1913, commemorant el 1600 aniversari de l’Edicte de Milà, dedicat a la tolerància religiosa, va ser celebrat arreu del país i, especialment, al bisbat de Vic. Sant Martí d’Albars, com
poblacions properes, van aixecar una monumental creu de pedra a mig camí del nucli de la Blava i on, segons informacions dels veïns, antigament hi havia hagut una creu de fusta.

L’obligada visita a la creu, després d’una estona de camí, va ser seguida per una quarantena de persones. Allà mateix, davant el monument centenari, es van comentar aspectes relacionats amb la mateixa creu i amb els avantpassats que la van alçar. De retorn, la vesprada ha acabat amb un sopar popular.Agraeixo a l’alcalde Ramon Erra i a tots els veïns pel magnífic acolliment i una diada ben emotiva i entranyable.

1 de juny 2013

Sant Martí d'Albars celebra el centenari de la seva 'Creu de Constantí'

Avui dissabte, Sant Marti d'Albars celebra una curiosa festa: el centenari de la Creu de Constantí.

El 22 de maig de 1913, en el camí que va de Sant Martí a La Blava, es va inaugurar una creu de pedra, de més de tres metres d'alçada, dedicada a commemorar el 1600 aniversari de l'Edicte de Milà que l'emperador romà va decretar en favor de la tolerància religiosa i, per tant, la fi de la persecució del Cristianisme.

Podeu veure el cartell d'una festa que, de ben segur, es presenta emotiva.