24 de febr. 2012

24 de febrer d’any de traspàs: un dia sense sants?


Us convido a fer un senzill exercici. Cerqueu, en algun dels calendaris més popular on consta el santoral, quints sants se celebren avui, 24 de febrer de 2012. Cap. Més aviat hi ha la frase: Dia afegit per ser any bixest (1).
Després de la sorpresa en adonarem que, enguany, 2012, és any de traspàs. I ja sap la ciència popular que, cada quatre anys, s’afegeix un dia al calendari per compensar el desajust del còmput temporal utilitzat en els darrers segles. I, aparentment, aquest dia és el 29 de febrer. Però no, el dia afegit és, realment, el dia 24.
L’actual calendari, anomenat gregorià, va ser la reforma de l’anterior anomentat Julià per haver estat promogut per Juli Cèsar. Ja aleshores es van adonar que el desajustament en el calendari solar de dotze mesos, demanava la introducció d’un dia. Aquest dia es va situar, segons la fórmula romana entre els mesos de febrer i març. Tenint en compte que els comptes es feien a partir de les calendes de març, es va triar el “sexto dia ante calendas martias”; és a dir, did dies abans de les calendes de març. Això és el 24 de febrer. A aquest dies, seguint amb la denominació llatina va ser el dia bis-sexto die calendas martias. I d’aquí el mot “bixest”.

1 Ramon, Fray. Calendario religioso, astronómico y literario. Barcelona. Sociedad Española de LIbereria, 2012, p. 7. Calendari dels pagesos. Barcelona: Publicacions Tomàs, SCP, p. 11

Vegeu:
Pratdesaba, Josep. “La reforma del calendario”. 1962, Vol. 4, Núm. 40, p. 229
“Año bisiesto” [en línia] Wikiipedia.  Wikimedia Foundation, Inc.[Consulta: 22 de febrero de 2012] Disponicle a: http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_bisiesto