12 de jul. 2012

La sang del Sant Crist de l'Hospital de Vic

El 12 de juliol de 1633, fa 379 anys, a la capella de l'Hospital de la Santa Creu de Vic va tenir lloc un fet extraordinadi. El prevere Jaume Miret realitzava la celebrció eucarística quan, un cop acabada la cerimònia, es va adonar que hi havia nou gotes de sang repartides per les peces de roba d'ús litúrgic repartides per l'altar. Sense saber-ne donar explicació, es va procedir a guadar aquests elements i iniciar-ne diverses investigacions. N es va saber determinar l'origen d'aquelles gotes que, però es va constatar que, per la seva forma, havien caigut de forma perpendicular i des d'una vertical cap a la taula de l'altar.
La tradició va atribuir aquelles gotes de sang a una imatge de Sant Crist que restava a la capella de l'Hospital on s'havia celebrat la missa. Progressivament, l'imaginari popular li va donar un protagonisme destacat a la representació del Crucificat. Aquesta va entrar a formar part de les diverses rogatives promocionades des del Consell de la ciutat i dels del Capítol catedralici. En casos de sequera o altres calamitats naturals era conduït, processionalment i juntament a reliquiaris i d'altres imatges religioses, fins a las caedtral i altres punts de la ciutat.

Vegeu: Cunill, Segimon. El Sant Crist de l'Hospital de Vich. Vich: Gazeta de Vich, 1931, 78 pp.