18 de maig 2012

Aquests és el primer full de goigs amb codi QR de la història