6 de maig 2012

6 de maig: festivitat de sant Joan de Bíclarum, bisbe gironí


Els calendaris catalans antics recullen, en la data del 6 de maig, la festivitat de sant Joan Biclar o de Bíclarum, bisbe de Girona.

Nascut a Santarem (Portugal), al voltant de l’any 540, era d’origen got. La seva joventut la va passar estudiant a Constantinoble. Després del seu retorn a terres hispàniques, quan ja era considerat un personatge prestigiós per la formació adquirida en terres de la mediterrània oriental, va ser emplaçat a acollir l’arianisme pel rei visigot Leovigild. Es va negar a la petició del monarca i aquest, l’any 577, el va desterrar a Barcelona. Sant Isidor de Sevilla, que el va incloure a la seva obra De Viris Illustribus, n’explica que “per deu anys patí moltes insídies i persecucions per part dels arrians”.

Després de la mort del rei, va fundar un monestir regit amb regla pròpia del qual es desconeix l’emplaçament..
Era bisbe de Girona l’any 591 i va participar en els diferents concilis celebrats a la seva època, entre els quals destaquen el de Saragossa, l’any 592, el de Barcelona de l’any 599, el de Toledo del 610 o del 614 a la seu d’Ègara. De la seva labor a l’episcopat en destaca la promoció i desenvolupament del culte litúrgic. Igualment, es va distingir per una important producció escrita de la qual només es conserva una crònica històrica dels fets ocorreguts entre els anys 566 i 589.

Font: Diccionari de sants històrics catalans. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2011, p. 60