22 d’abr. 2012

El municipi de les Masies de Roda recull el seu patrimoni religiós en un llibre


El passat dissabte 21 d’abril, a l’Ajuntament de les Masies de Roda (Osona) va tenir lloc la presentació del llibre “Les Masies de Roda i el patrimoni religiós: recull històric i arquitectònic” del qual han estat autores Irene Llop i Jordana i Núria Sadurní i Puigbò.
L’alcalde del municipi, Ramon Isern, va constatar que se seguia amb el costum del consistori d’editar una monografia d’interès local que, per Sant Jordi, es feia arribar a tots els veïns de la població. 
Per la seva banda, el rector de la parròquia de Sant Pere de Roda, mossèn Ramon Bufí, va assumir la labor de presentar aquesta edició. D’entre les seves paraules cal destacar la valoració que va fer del contingut del llibre, erudit però divulgatiu, i una temàtica que no es pot deslligar de l’essència de la nostra societat, filla dels segles d’influència religiosa.
Seguidament, les dues autores, Irene Llop i Núria Sadurní, van repassar el contingut de l’obra i la metodologia emprada en la seva elaboració. Primerament va caldre una revisió bibliogràfica, prou ben dotada gràcies a investigadors de renom, com Antoni Pladevall i Eduard Junyent, per completar aquestes aportacions amb una minuciosa recerca documental en els arxius parroquial i episcopal. D’entre els documents consultats, cal destacar els goigs, la majoria dels quals són reproduïts a les pàgines del llibre. Finalment, les fonts orals de veïnes i veïns del municipi van ser fonamental per completar l’important i interessant contingut.
La primera part del llibre afirma que “durant segles homes i dones, grans i petits, s’han reunit en esglésies, capelles i ermites per compartir les seves creences i enlairar les seves pregàries i súpliques a Déu. Més enllà, però, d’aquesta indiscutible funció religiosa, aquests edificis i centres de culte han tingut també al llarg de la història una inqüestionable funció social”. Més endavant esmenta que “la història d’un lloc de culte és també la història de la comunitat que s’hi reuneix, una afirmació irrevocable especialment quan parlem d’èpoques pretèrites, quan el cristianisme marcava les pautes de la vida religiosa i quotidiana dels pobles, viles i ciutats catalanes”. Les pàgines que continuen són un recull minuciós dels monestirs, esglésies, capelles i oratoris particulars que formen part de la parròquia de Sant Pere de Roda que, actualment, engloba els municipis de les Masies i Roda i Roda de Ter.
En definitiva, es tracta d’una monografia local elaborada amb tot el rigor i que, metodològicament i conceptualment, es podria traslladar a molts els municipis catalans. D’aquesta manera, com va dir mossèn Ramon Bufí, s’evitaria allò dir pel cantautor Raimon de “qui perd els seus orígens, perd la seva identitat”.