1 de maig 2011

Cloenda del mil·lenari del sant Dubte d’Ivorra

Aquest diumenge 1 de maig, -Diumenge de Pasqüetes- es clou el mil·lenari d’Ivorra que, durant tot un any, ha commemorat el miracle eucarístic que hi va tenir lloc el 1010 i que és més conegut com el Sant Dubte.
Jaume Sarri, que va ser rector de la parròquia de Sant Cugat d’Ivorra, explicava el fet prodigiós amb aquestes paraules: “Era l’any 1010. Celebrava la Santa Missa en la primera Capella de Santa Maria el Rector d’Ivorra, Mn. Bernat Oliver. Rere la consagració, el tempta un dubte: És possible que, sota aquestes aparences de pa i de vi, s’amagui el Cos i la Sang de nostre Senyor Jesucrist? És possible que les meves paraules tinguin la força de fer baixar del cel Jesucrist, fill de Maria, i posar-lo damunt aquest altar? Vet aquí que, seguidament, la Sang Preciosíssima que hi havia dins el Calze comença de brollar, emplena el Calze, sobreïx, es vessa damunt els corporals, les tovalles, regalimant fins a terra (1)”. Una altra versió diu que unes dones que filaven a fora de l’església van entrar-hi ràpidament i, amb les seves teles van eixugar el líquid que havia vessat del calze (2).Aquest esdeveniment va cridar l’atenció del bisbe sant Ermengol d’Urgell que, en un viatge a Roma, va mostrar les restes al papa Sergi IV. Aquest, diu mossèn Sarri, “expedeix una butlla ‘al dilecte fill nostre Bernat Oliver, rector de les esglésies de la Benaventurada Verge Maria de Sant Cugat de les Ivorres’, explica la informació feta segons llei, declara ‘miraculós’ el fet, refereix les grans meravelles que Déu obra en aqueixa Capella... beneeix la Confraria fundada per Sant Ermengol, ratifica les ordinacions, curulla de gràcies i favors els seus confrares i els atorga les indulgències que solament poden guanyar-se visitant Roma (3)”.

Bibliografia:
1 Sarri, Jaume. El Sant Dubte de la parròquia d’Ivorra. Notes històriques. Barcelona: Ed. Balmes, 1955, p. 7


2 Manteca, Fermí “El Sant Dubte d’Ivorra: Mil anys” Dins: Full diocesà. Solsona / Vic. Vic : Mitjans de comunicació social del bisbat de Vic, any 103, num. 5.099, 11 de gener de 2009, p. 4 i 5. Disponible a: http://www.bisbatvic.com/documents/full11.01.09.pdf

3 Sarri; Íbid, p. 8