17 de gen. 2010

Joan Amades ja va parlar de les ‘capelletes de carrer’

El folklorista Joan Amades exposa que era habitual, per sant Antoni de Pàdua, la visita ciutadana per les capelletes de carrer. Aquell dia diu “la gent anava a ‘visitar capelles’, fet que venia constituir com un espectacle propi del dia” i afegeix que “s’hi anava al vespre per tal de veure-les il•luminades. La gent sopava d’hora i, en havent sopat, era costum de formar colles que anaven a fer la passada”. Es formava una mena de competència entre els diferents carrers o barris que tenien capelles. Així, diu Amades, “quan es trobaven dues colles, també era costum de preguntar-se quines eren les capelles més ben guarnides que havien vist, per tal d’anar-les a veure si encara no ho havien fet”. I resol que “la gent discutia i ponderava la bellesa i el guarniment de les capelles (1)”.

(Homenatge a Joan Amades en la finalització de l'Any Amades)

Imatge: “S. Antoni. Capellas”. Imatge núm. 27 de l’Auca de les funcions de Barcelona. Barcelona: Ignacio Estivill, [s.a.]

Bibliografia: 1 Amades, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Barcelona: Salvat, 1952, vol. 3, p. 866