8 de nov. 2009

La imatge de sant Antoni de Pàdua retorna (provisionalment) a la seva plaça

El barri de l’Erm de Manlleu ha remodelat la seva plaça major. Nascut després de l’empenta immigratòria espanyola de les dècades de 1950 i 1960, aquest sector urbà de Manlleu va dedicar el seu punt central a sant Antoni de Pàdua. Enmig de diversos blocs de pisos va representar, durant uns anys, dels pocs espais urbanitzats de tot el seu entorn. La devoció a sant Antoni de Pàdua, que segons Joan Amades “era indubtablement el sant més venerat a casa nostra i el que gaudia d’un culte popular més intens (1)”, i en especial al seu patronatge de paletes i personal dedicat a la construcció –en un temps de gran eufòria constructora- van fer que la plaça li fos dedicada.
Fins a principi de la dècada de 1980, aquest lloc no va ser més que un aparcament del cada vegada més intens parc d’automòbils. Aleshores, però, l’Ajuntament de Manlleu en va decidir la seva reordenació i en part es va reservar a zona de vianants i d’esbarjo. En aquell moment, també es va aprofitar per col·locar, en una fornícula de factura moderna, una imatge de sant Antoni. La figura va ser feta per l’escultor Alfons Casas i va ser inaugurada, com el conjunt de la plaça, l’1 de juliol de 1984. Estava situada en el mur de la zona de ponent, envoltat d’heures i altres plantes d’enjardinament.
Des de fa uns mesos, i a partir de l’anomenada Llei de Barris impulsada per la Generalitat de Catalunya, la plaça s’ha estat reformant de nou. El barri, especialment pel caràcter urbà, requeria d’una actuació modernitzadora i que el fes més amable als seus habitants. Per altra banda, el perfil social d’aquestes persones havia variat de forma destacable durant els darrers anys. La barriada havia tornat a ser punt d’atracció de persones de fora però, en aquets cas, de l’Àfrica en la seva gran majoria. Per aquest darrer aspecte, en algun moment, es va témer la temptació de l’eliminació de la simbologia catòlica que representava el nom i la figura del sant. L’Institut de Desenvolupament de l’Erm, és l’organisme que des de l’Ajuntament de Manlleu està gestionant la transformació del barri. A instàncies del mateix veïnat, va rebre el consell que, en les obres projectades, caldria “trobar un lloc visible i segur per a la figura e Sant Antoni on quedi protegida d’actes vandàlics (2)”.
De fet, però, la inauguració que ha tingut lloc en data d’avui, la imatge de Sant Antoni de Pàdua ha estat col·locada en un lloc i en un pedestal metàl·lic que evidencia una certa provisionalitat . De moment, a hora d’escriure aquest text i per qui les escriu, s’ignora si aquest serà el destí final.
Imatges.-
Superior.- Figura va ser realitzada per l’escultor Alfons Casas (Carles Molist. Biblioteca Municipal de Manlleu)
Central.- Fotografia de l’acte d’inauguració de l’escultura, l’1 de juliol de 1984, amb el seu autor i l’alcalde manlleuenc d’aleshores Joan Usart (Carles Molist. Biblioteca Municipal de Manlleu)
Inferior.- Situació
provisional de l’escultura en la data de la inauguració de la darrera remodelació de la plaça de Sant Antoni de Pàdua del barri de l’Erm, el 8 de novembre de 2009.

Bibliografia
1 Amades, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Barcelona: Salvat, 1952, vol. 3, p, 863
2 Plaça Sant Antoni. Projecte de reforma de la plaça Sant Antoni de Manlleu. Els veïns i veïnes donen la seva opinió. Manlleu: Institut de Desenvolupament de l’Erm-Ajuntament de Manlleu, 2009, vol. 2, p. 11

1 comentari:

Galderich ha dit...

Uf, una fornícula una mica lletja!