25 de jul. 2008

L’Hospital Sant Jaume de Manlleu celebra la festivitat del seu patró

El 25 de juliol, com cada any, l’Hospital de Sant Jaume de Manlleu va celebrar la diada dedicada al seu patró. Usuaris, residents, personal dels diferents serveis, col·laboradors i amics van festejar, amb un dinar de germanor, la festa de Sant Jaume.
No se sap amb exactitud la raó per la qual l’hospital manlleuenc és dedicat a Sant Jaume. Ja s’ha dit en anteriors articles que aquest és el copatró de Manlleu: des de finals del segle XVIII o principis del XIX té un carrer dedicat al barri de Baix Vila; així mateix, se li va edificar una ermita, a mitjan segle XIX, després d’un ‘vot de poble’ en superar una epidèmia de còlera; també se li va construir una capelleta, el 1884, al carrer que li estava dedicat. La devoció manlleuenca devia ser tanta que, a més, se li va dedicar el centre hospitalari.
La història de l’Hospital de Sant Jaume de Manlleu és, si més no, curiosa. La va glossar degudament Àlex Roca en un llibret (1) editat amb motiu de la inauguració de la darrera remodelació de les instal·lacions el 2006. En aquest estudi s’expliquen uns antecedents del centre que arrenquen de finals del segle XVIII. Diu Àlex Roca que “cal situar-nos a l’any 1787 quan el manlleuenc Carles de Regàs, sembla que per motius familiars, en el seu testament estableix una clausura que en cas d’extingir-se la seva descendència i la de la seva germana, el seu patrimoni havia de passar a l’Ajuntament de Manlleu i a la parròquia de Santa Maria per destinar-se a la fundació d’un hospital”. Quan es va donar el cas real d’acabar-se la descendència directa de Regàs, era el 1839, i els descendents no directes van interposar un plet per anul·lar els desitjos del seu avantpassat. No va ser fins al 1909 que es va resoldre el conflicte legal en favor de l’Ajuntament i Parròquia de Manlleu.
Curiosament, en el testament de Carles de Regàs hi constava el desig, diu Roca, “que se’n digués ‘Hospital de Sant Josep i de Sant Carles’” (2); tot i això, l’hospital que, finalment, es va inaugurar el 1913 va ser anomenat ‘de Sant Jaume’. Aquesta nova denominació va ser deguda al fet que es va assumir el mateix nom que duia el Patronat de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu fundat el 21 de desembre de 1903. Es dóna el cas que el principal instigador d’aquest organisme era el Jaume Dachs i Sabatés, canonge degà de la catedral de Barcelona. Aquest, el 1881 ja havia organitzat un petit centre d’atenció de malalts al carrer de Sant Domènec que va perdurar fins a l’obertura del definitiu, i que encara perdura, als terrenys del Puig. És possible que hi hagués, en la iniciativa de Jaume Dachs, el desig d’honorar el seu propi patró i que designés aquest nom per al centre. Curiositat afegida, en aquest ball de patrons i de sants, és la que ens esmenta que en la façana de l’edifici d’aquell hospital que va existir de 1881 a 1913 hi havia una capelleta dedicada a Sant Domènec; això es deu al fet que els terrenys per on s’havia obert el carrer eren de l’orde dels dominics de Tremp els quals van obligar, en la cessió o venda, a posar-li el nom del seu fundador i a edificar-li una capella.
Sigui com sigui, des de fa poc menys d’un segle, Manlleu disposa d’un hospital dedicat a Sant Jaume i que, any rere any, es recorda de celebrar la festa del 25 de juliol.

1 Roca i Remolins, Alexandre. L'Hospital Sant Jaume de Manlleu: el patronat de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu: una entitat centenària. Manlleu: Patronat Hospital Sant Jaume de Manlleu, DL 2006, p. 13 i 14
2 Íbid. P. 14